TILLVERKNING

  • Hilandero har fått sina ledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001 standarder

  • Vi använder endast sådana produkter och material som är CE-certifierade och/eller godkända i mållandet.

  • Vi använder många standardiserade produkter för att minimera risken för eventuella fel

  • Virket vi använder förkapas och förbereds för tappförband med CNC-utrustning

  • All tillverkning och lagring av material sker inomhus

  • I produktionen tillämpas interna kvalitetskontroller

  • Produktionen sker under kontinuerlig tillsyn av ingenjörer från mållandet

© 2018 Hilandero / Filmifriik