projektijuhtimine_1600x580.gif

Veebipõhine projektijuhtimine - 
ülevaade 
reaalajas.

Projektijuhtimine tähendab sisuliselt kogu ehitusega seonduva tegevuse üle andmist oma ala spetsialistidele. Kui teid huvitab päriselt, et teie raha ja aeg oleks kulutatud kõige efektiivsemalt, siis on mõistlik valida Hilandero, kes juhib projekte veebipõhise tarkvara abil.

HOIA ADMINISTREERIMISKULUDELT KOKKU KUNI 30%

ProjectManager_videocover.jpg

Veebipõhise projektijuhtimistarkvaraga on administreerimiskuludelt võimalik kokku hoida kuni 30%. Näiteks kaob vajadus eraldi koosolekute protokollimiseks või ülevaadete koostamiseks ja saatmiseks. Kogu dokumentatsioon on veebipõhiselt kättesaadav ning protsess annab automaatteavitustega märku, kui tekkimas on kõrvalekaldeid. 

Tarkvara sisaldab planeerimise, tootmise, paigalduse ja järelhoolduse moodulit. Igas etapis sisestatakse info asjaosaliste poolt ca 140 punktilise check-listina. See toimub reaalajas vastavalt moodulile jooniste lisamise, mõõtmistulemuste sisestamise, fotode üleslaadimise vms, et ükski detail ei jääks kontrollimata.

HILANDERO PROJEKTIJUHTIMISTARKVARA EELISED

ylevaade_icon.png

Ülevaade reaalajas projekti igast etapist

Meie tarkvara on teie käsutuses 24/7, et saaksite projekti üldseisust ja teid huvitavatest detailidest koheselt kiire ja selge ülevaate. Et teha taas tarku juhtimisotsuseid.

reisikulu_icon.png

Reisikulude
kokkuhoid tänu kaugkontrollile

Reisikulu on arvestatav väljaminek igas rahvusvahelise haardega ettevõttes. Meie tarkvaraga säästate otseselt reisikuludelt ega pea lahkuma isegi kodukontorist. 

telesild_icon.png

Personaalne telesild kliendile moodulite valmistamisest

Öeldakse, et üks pilt räägib enam kui tuhat sõna. Meie projektijuhtimisteenus ei tähenda ainult numbrilist ülevaadet, vaid personaalset otseülekannet. Oma silm on kuningas!

hoiatused_icon_2.png

Automaatsed hoiatused projektigraafiku kõrvalekalletest

Väikeseid muudatusi on esmalt raske märgata. Seetõttu sisaldab meie projektijuhtimistarvara automaatseid hoiatusi, kui midagi hakkab plaanitust kõrvale kalduma või hiljaks jääma.

juht_icon_2.png

Projektijuhtide asendatavus ja kulusääst

Meie tarkvara ei lähe puhkusele, ei saada vananenud infoga faile ega unusta tagasi helistada. Samuti ei lähe info projektijuhi vahetusega kaduma. Säästate aega ja närve.

tarkvara_icon.png

Tarkvara mugav ja lihtne kasutus igas nutiseadmetes

Veebipõhine tarkvara töötab igas nutiseadmes. Saate projekti seisust selge ülevaate kasvõi siis, kui kaasas juhtub olema vaid nutitelefon. Kaasaegne ehitus on meeldivalt nutikas!

AITAME EELARVESTUSEST
PROJEKTIJUHTIMISE TÄISTEENUSENI

 
Hilandero modular building

Arendusprojekti täisteenus:

ehitus- ja projektijuhtimine

Hilandero on ettevõte, mille terviklik teenustepakett tagab teie ehitusvajaduse elluviimise kiiresti, kvaliteetselt ning teie jaoks minimaalse pühendumisega. Ideest valmis ehitiseks. Omades moodulehitusele spetsialiseerunud ärisuunda, saame garanteerida, et töid teostab kindel, üle 10-aastase kogemusega ehitusmeeskond. 

Kuna projektijuhtimine on kaasaja ehituses võtmeküsimuseks, oleme välja arendanud kõige efektiivsema ehitusprojektide juhtimise tarkvara. Sel moel tagame teile projekti ülevaate üldpildist detailideni. Loomulikult on meie vastutada kogu projekti dokumentatsioon, rahastus, erinevate spetsialistide kaasamine jms.

Aja- ja finantsvajaduste projektigraafikute

loomine

Hilandero projektijuhtimistarkvara on universaalne toode, mille abil on võimalik juhtida ka  alltöövõtjate tööd. See tähendab, et Hilandero aitab meelsasti ka teisi ehitusettevõtjaid, kes mõistavad kaasaegse projektijuhtimise olulisust ning soovivad selleks kasutada IT-põhiseid lahendusi.

 

Meie tarkvara eeliseks on ülevaatlikkus - projekti detailne vaade ning üldistatud täispilt asuvad ühe hiireklõpsu kaugusel. Seega on hõlpsasti saavutatav aja- ja projektigraafikute loomine, mis annab ehitusettevõtjale parema arusaama oma ressursside kasutamisest ning vähendab projektijuhtide inimlikke vigu ja parandab projektisisest infovahetust.

Hilandero project manager

HILANDERO JUHTIMISTARKVARA -  ÜLEVAADE REAALAJAS