PROJEKTERING

Hilandero erbjuder:

  • Arkitektoniska lösningar

  • Konstruktionsritningar

  • Ritningar för elinstallationer och svagström

  • Ritningar för vatten och avlopp

  • Ventilationsritningar

  • Ritningar för värmesystem

  • Inredningsritningar (möbler och övrig inredning)

  • Samordning av framtagna ritningar hos berörda myndigheter

1/4

© 2018 Hilandero / Filmifriik