PRODUKSJON

  • Hilandero har fått utstedt sertifikater for ledelse- og kvalitetssystemer i henhold til ISO 9001/14001.

  • Vi bruker bare produkter og materialer som er CE-sertifiserte og/eller godkjent i mållandet.

  • Vi bruker mye standardiserte produkter for å minimalisere risikoen for eventuelle feil.

  • Vi bruker trevirke som er kappet og tappet på CNC-benker.

  • Produksjon og lagring av materialer foregår innendørs.

  • Vi har tatt i bruk intern kvalitetskontroll.

  • Hyppige tilsyn av ingeniører fra mållandet under produksjonen.

© 2018 Hilandero / Filmifriik