moodul_1600x550.gif

Moodulehitus - kõige kaasaegsem ehituslahendus

Mahtmoodulelementide kasutamine võimaldab ehitada  pea piiramatutes mastaapides. Paigaldusprotsessis leiab iga moodul kiiresti oma õige koha. Saades kellegi armsaks koduks või sobitudes kokku suuremaks hooneks, et mahutada näiteks klassitäite jagu lapsi või häid kolleege. 

MOODULEHITUSE EELISED

 

Detailideni viimistletud projekt

Kuna enne reaalse ehitustegevuse algust on projekt kuni sisekujundusdetailideni läbi mõeldud, jäävad ära kulukad parandus- ja ümbertegemistööd.

Tootmine kontrollitud keskkonnas

Meie ehitusprotsessi ei sega muutuvad ilmastikuolud, seega saame tagada stabiilse töö- ja materjalikvaliteedi ning tööprotsess püsib graafikus.

Keskkonnasäästlik tootmisprotsess

Teostame 90% ehitustöödest tehase pinnal. See vähendab kogu protsessi ökoloogilist jalajälge, võimaldab jäätmete sorteerimist ja taaskasutust.

Linnaruumisõbralik ehitustegevus

Krundile jõuavad juba praktiliselt valmis moodulelemendid. Sellega vähendame oluliselt häiriva ehitustegevuse aega – vähem müra ja ehitusprügi.

Standardsed tehnilised sõlmed

Moodulelementmajade ehitus tähendab kulusäästlikke standardiseeritud tehnilisi lahendusi, seadmata samas piiranguid projektide mitmekülgsusele.

Arvestamine krundi eripäraga

Eristuva geograafilise lahendusega krundid ja eritingimustega ümberehitused on alati mõistlik teostada just moodulehitusega – kulusäästlikult.

HILANDEROL ON

PIKAAEGNE MOODULEHITUSE KOGEMUS

 
Moodulehitus_1.jpg

Projekteerimine

Iga projekt algab korralikult läbimõeldud plaanist. Hilandero pakub tervikliku ehitusobjekti teostamiseks kõiki projekteerimisteenuseid, sh arhitektuurne projekteerimine; konstruktiivsed põhiprojektid; elektri- ja nõrkvooluprojektid; vee- ja kanalisatsiooniprojektid; ventilatsiooniprojektid;

kütteprojektid; sisustusprojektid / sisekujundusprojektid ning kooskõlastused vajalike ametkondadega. Hilandero teeb koostööd ka paljude disaini- ja projekteerimisettevõtetega. Meie projektijuhtimise tarkvara tagab kogu protsessi selge graafilise ülevaate, olles seega ka asendamatu finantsinimese tööriist.

 

Tootmine

Hilandero tootmisprotsess ja materjali ladustamine toimub sisetingimustes, et tagada maksimaalne tootmiskvaliteet. Keila külje all paiknevates tehasehoonetes on tänaseks 6600 m² ehituspinda, mis suudab tagada aastaseks tootmismahuks ligi 30 000 m² moodulelemente. Standardiseeritud ehituslikud lahendused minimiseerivad

vead ning inimlikud eksimused. Kasutame CNC pinkide eeljärgatud ja tapitud puitmaterjali ning ainult CE sertifitseeritud ja/või sihtkohariigis heaks kiidetud tooteid ja materjale. Hilanderole on väljastatud EOTA CE sertifikaat ning ISO 9001/14001 juhtimis- ja kvaliteedikontrolli sertifikaadid.

 

Paigaldus

Moodulite paigalduskohta toimetamine on samuti kogu protsessi kriitiliseks eduteguriks. Kõik Hilandero poolt toodetud moodulid on transpordietapiks pakitud veekindlasse vaakumkilesse ning vedamine toimub topeltkatuse all. Kõik moodulid omavad unikaalset seerianumbrit, et paigaldus oleks kiire ja plaanipärane.

Hilandero kasutab selleks spetsiaalse väljaõppe saanud paigaldustiimi ning transpordi ja paigalduse kvaliteedikontroll toimub digitaalse check-listi alusel. Loomulikult on transpordi ja paigaldusetapp kindlustuskaitse all, et maandada kõik väliskeskkonnast tulenevad riskid.

EHITUSKOGEMUST ÜLE AASTAKÜMNE

Grinden_2.jpg

HILANDERO Ltd.
Vabaduse pst. 179F, Tallinn, 

10921, Eesti

info@hilandero.fi

Tel: +372 6000890

REG. NR. 11947918

© 2020 by Hilandero houses OÜ